ภัยแล้ง ทำให้ผลมะนาวร่วง

นครราชสีมา - ภัยแล้งกระทบสวนมะนาวศูนย์เรียนรู้เกษตรเมืองโคราช กว่า 400 ต้น ขาดน้ำผลร่วงเกลื่อน วอนหน่วยงานรัฐช่วยขุดเจาะบาดาลให้
วันนี้ (12 พ.ค. 59) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกพืชสวนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสวนมะนาว ของนายอรุณ ขันโคกสูง บ้านโพนสูง หมู่ 4 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นหมอดินอาสาประจำตำบลหมื่นไวย และเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินอำเภอเมืองนครราชสีมา ขณะนี้กำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับรดต้นมะนาวมานานเกือบ 2 เดือน ส่งผลให้ต้นมะนาวที่ปลูกไว้กว่า 400 ต้น บนเนื้อที่ 6 ไร่ กำลังเริ่มเหี่ยวเฉา และลูกมะนาวร่วงหล่นจากกิ่งเสียหายเป็นจำนวนมาก

นายอรุณ ขันโคกสูง เจ้าของสวนมะนาวใน ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ช่วงนี้ลูกมะนาวมีราคาแพง ถ้าขายปลีกราคาลูกละ 8-10 บาท แต่ถ้าขายส่งจากสวนกิโลกรัมละ 70-80 บาท ส่วนมะนาวแป้นรำไพ ก็จะแพงขึ้นหน่อยกิโลกรัมละ 80-100 บาท ซึ่งดูจากราคาถือว่าเป็นผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว แต่ในขณะเดียวกันเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวส่วนใหญ่ก็กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำรดต้นมะนาว ทำให้ปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย อย่างเช่นที่ไร่ของตน ซึ่งปลูกมะนาวแป้นไว้กว่า 400 ต้น บนเนื้อที่ 6 ไร่ พร้อมกับขุดสระน้ำไว้บนเนื้อที่ 3 ไร่ สำหรับเก็บน้ำไว้รดต้นมะนาวเหล่านี้ ซึ่งทั้งหมดลงทุนไปแล้วกว่า 1,000,000 บาท แต่ปรากฏว่าปัจจุบันสระน้ำได้แห้งขอด จนไม่สามารถสูบน้ำมาใช้รดต้นมะนาวได้อีก ส่งผลให้ต้นมะนาวที่อยู่ในช่วงกำลังออกลูก เริ่มเหี่ยวเฉา และร่วงหล่นจากกิ่ง เสียหายไปจำนวนมาก หากในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ไม่มีฝนตกลงมาตามฤดูกาล ก็จะทำให้ต้นมะนาวเหล่านี้ตายหมดแน่นอน ซึ่งตนรู้สึกเสียใจมาก เพราะสวนแห่งนี้นอกจากจะใช้เก็บผลผลิตขายเลี้ยงครอบครัวแล้ว ตนยังทำเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับชาวบ้านในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมาด้วย ดังนั้นจึงอยากขอให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเรืองการขุดเจาะน้ำบาดาลเร่งด่วน เพื่อให้มีน้ำมารดต้นมะนาวจะได้ไม่เสียหายไปมากกว่านี้