ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

มติเอกฉันท์! เพิกถอนสิทธิ์ "เกาะนาคาน้อย" ของ บ.ภูเขาหกลูก

78.90K 4.91K
มติเอกฉันท์! เพิกถอนสิทธิ์ เกาะนาคาน้อย ของ บ.ภูเขาหกลูก

ภูเก็ต - คณะกรรมการฯ ม.61 มติเอกฉันท์ เพิกถอน นส.3 ก บริษัทภูเขาหกลูก พร้อมส่งเรื่องอธิบดีกรมที่ดินพิจารณา

ความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ นส.3 ก เลขที่ 3977 เนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ของบริษัท ภูเขาหกลูก จำกัด ตั้งอยู่บนเกาะนาคาน้อย หมู่ที่ 5 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภายหลังจากที่นายภูริ หิรัญพฤกษ์ ดารานักแสดงชื่อดังและครอบครัว หิรัญพฤกษ์ ได้ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ ของบริษัทดังกล่าวฯ ว่ามีการออกถูกต้องหรือไม่ และทางกรมที่ดินได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อเพิกถอนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และได้มีการประชุมเพื่อสรุปเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

นายวัชรินทร์ เจตนาวณิชย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการสอบสวนเพื่อเพิกถอนตามมาตรา 61 ได้พิจารณาสรุปเรื่องการออกเอกสารสิทธิ นส.3 ก เลขที่ 3977 เนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ของบริษัท ภูเขาหกลูก จำกัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แปลงดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีการส่งเรื่องมาให้จังหวัดภูเก็ตและได้ทำการส่งต่อให้กับกรมที่ดินแล้วโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นเบื้องต้น เพราะสุดท้ายแล้วอำนาจการสั่งเพิกถอนจะอยู่ที่อธิบดีกรมที่ดิน

"ในการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์แปลงที่ดินบนเกาะนาคาน้อยนั้นตามที่ครอบครัวหิรัญพฤกษ์ ได้ร้องเรียน มี 2 ส่วน คือ กรณีร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ทางกรมที่ดินมอบหมายให้สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลางตรวจสอบข้อเท็จจริงและอยู่ระหว่างดำเนินการ กับกรณีที่มีการร้องเรียนผ่านทางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะเดียวกันทางบริษัท ภูเขาหกลูก จำกัด ก็ได้มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงเนื้อที่ประมาณ 53 ไร่ ของครอบครัวหิรัญพฤกษ์ด้วย ซึ่งก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบในคราวเดียวกันด้วย"

นายวัชรินทร์ กล่าวด้วยว่า ขั้นตอนหลังจากส่งเรื่องให้กับกรมที่ดินแล้ว ทางอธิบดีกรมที่ดินจะพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการฯ ว่ามีเหตุผลและน้ำหนักน่าเชื่อถือได้เพียงใดว่าสมควรจะเพิกถอนหรือไม่ หากเห็นว่าสมควรเพิกถอนก็จะมีคำสั่งเพิกถอน นส.3 ก แปลงนั้น และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายวิธีปฏิบัติทางการปกครอง เพื่อให้สิทธิ์ในการอุทธรณ์คำสั่ง โดยเรื่องนี้จะอยู่ในส่วนของกรมที่ดินโดยจะไปเข้าสำนักมาตรฐานออกหนังสือสำคัญที่จะพิจารณาและนำเสนอต่ออธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่ง

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีคำสั่งเพิกถอนในส่วนของเจ้าของที่ดินหรือผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิ์ในการอุทธรณ์คำสั่งภายใน 15 วัน โดยผู้พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งจะเป็นปลัดกระทรวงฯ ซึ่งจะมอบรองปลัดที่ดูแลกรมที่ดิน เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ หากเห็นด้วยกับกรมที่ดินก็จะยืนตามคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดิน หรือหากไม่เห็นด้วยสามารถที่จะเพิกถอนคำสั่งอธิบดีได้ ซึ่งกรณีที่ยืนตามคำสั่ง ทางบริษัทภูเขาหกลูกฯ สามารถใช้สิทธิ์ในการฟ้องศาลปกครองต่อไป นายวัชรินทร์

ขณะที่นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิบนเกาะนาคาน้อย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ว่า ขณะนี้อยู่ในกระบวนการของการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิในส่วนของแปลงบริษัท ภูเขาหกลูก ฯ ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ตามมาตรา 61 ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งเรื่องไปยังกรมที่ดินเพื่อพิจารณาแล้ว ขณะเดียวกันก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการออกเอกสารสิทธิ์แปลงที่ดินครอบครัวหิรัญพฤกษ์ด้วย เนื่องจากทางบริษัทภูเขาหกลูก จำกัด มีการร้องเรียนเข้ามาด้วย ส่วนปัญหาในพื้นที่บนเกาะนาคาน้อยนั้น

ขณะนี้ยังมีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเจ็ทสกี และการเก็บค่าขึ้นเกาะ ซึ่งเรื่องอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรม


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend