4 เดือนพบผู้ทำผิดกฎจราจรเกือบ 2 แสนราย

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา พบผู้กระทำผิดกฎจราจรตามมาตราการ 5 จริง 6 จอมเกือบสองแสนราย สาเหตุที่พบส่วนใหญ่ คือจอดรถในที่ห้ามจอดและขับรถฝ่าฝืนทิศทางการเดินรถ ไปติดตามรายงานนี้จากคุณภัทรลดา ก้อนทอง