ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

พบแพทย์โครงการฯ เพื่อชาวชนบทลาออกถึง 18%

1.05K 0

อึ้ง! แพทย์โครงการฯ เพื่อชาวชนบทลาออก 18% โดยให้เหตุผลว่าไปเรียนต่อ ดูแลครอบครัวและทำอาชีพอื่น ด้านกระทรวงสาธารณสุข และศึกษาธิการ เร่งปรับหลักสูตร สร้างจิตสำนึกรักชุมชน ดึงแพทย์ไว้ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) ให้โอวาทและมอบสัมฤทธิบัตรแก่บัณฑิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 16 จำนวน 1,034 คนว่า แพทย์ที่ปฏิบัติงานในชนบทเป็นผู้ที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขณะนี้จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ของ สธ.ยังขาดแคลนมาก สธ.ได้เร่งการผลิตแพทย์เพิ่ม โดยตามแผนปีการศึกษา 25562560 จะมีแพทย์ที่จบการศึกษาทั้งหมด 13,819 คน ในจำนวนนี้เป็นแพทย์จากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จำนวน 5,001 คน ซึ่งขณะนี้พบพบว่าแพทย์ในโครงการนี้ส่วนใหญ่ประจำอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดเกือบร้อยละ 50

โครงการนี้ดำเนินการมาแล้ว 22 ปี มีแพทย์ในโครงการลาออกจากสธ.ประมาณร้อยละ 18 ส่วนใหญ่ต้องการไปเรียนต่อ ดูแลครอบครัวและประกอบอาชีพอื่น ดังนั้น สธ.จึงได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของแพทย์ชนบทชั้นปีที่ 46 ให้ทำงานร่วมกับชุมชนมากขึ้น สร้างจิตสำนึกรักชุมชนเพื่อที่จะให้แพทย์ทำงานในชุมชนได้ยาวนานขึ้น และในปี 25612570 ได้เตรียมวางแผนผลิตแพทย์สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาแพทย์ของโครงการดังกล่าวเพื่อให้มีการกระจายแพทย์ทั่วประเทศอย่างทั่วถึง ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าว

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวอีกว่า การรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานชดใช้ทุน 3 ปีสำหรับแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและปฏิบัติงานชดใช้ทุน 12 ปี สำหรับแพทย์โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ตามสัญญาที่ให้ไว้กับสธ.และเมื่อกลับไปปฏิบัติงานในอำเภอ หรือจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาทำให้แพทย์กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ห่างไกล จึงขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติงานให้เต็มกำลัง ความรู้ ความสามารถ ที่สำคัญจะต้องศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอไปตลอดชีวิตของการเป็นแพทย์ เนื่องจากวิทยาการต่างๆ รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากเราหยุดการเรียนรู้ หยุดการศึกษาค้นคว้า ก็จะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น

ด้าน พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ. กล่าวว่า จากการดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทตั้งแต่ปีการศึกษา 25382556 มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 13,186 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว 15 รุ่น จำนวน 5,926 คน ในปีการศึกษา 2558 สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นที่ 16 จำนวน 1,034 คน กลับไปปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 352 คน ภาคใต้ 208 คน ภาคเหนือ 89 คน ภาคกลาง 211 คน ภาคตะวันออก 116 คนและภาคตะวันตก 58 คน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend