จำกัดพื้นที่ไฟพรุโต๊ะแดง

จนท.ยังทำงานอย่างหนักในการดับไฟป้าพรุ ที่ลุกลามเข้าสู่ป่าพรุโต๊แดง อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส แต่การทำงานก็ต้องเจอกับอุปสรรคเรื่องเส้นทางรถเข้าไปไม่ถึง ขณะที่การโปรยน้ำจากเฮลิคอปเตอร์ก็พบอุปสรรคลมเปลี่ยนทิศช่วงกลางวัน คุณสุพิชฌาย์ รัตนะ ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี มีรายงานเรื่องนี้