"สธ."เฝ้าระวังอาการป่วยชาวบ้านรอบเหมือง

อธิบดีกรมควบคุมโรค บอกมาตรการดูแลประชาชนรอบเหมืองมีมาต่อเนื่อง มีการติดตามดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง พร้อมทำงานเชิงรุกในพื้นที่ แนะประชาชนปกป้องตนเองจากการบริโภคน้ำและผักจากพื้นที่เสี่ยง

อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.อำนวย กาจีนะ บอกถึงมาตรการการดูแลสุขภาพประชาชนรอบเหมืองแร่ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปิดเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัครารีซอสเซส จำกัด(มหาชน) ในพื้นที่รอยต่อจ.พิจิตร เพรชบูรณ์ และพิษณุโลก ว่า การดูแลสุขภาพของประชาชนรอบเหมือง มีการทำงานร่วมกันของ 2 หน่วยงาน คือ กรมอนามัยดูแลเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมบริเวณที่มีการปนเปื้อน และกรมควบคุมโรค ดูแลในส่วนของผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน            
โดยที่ผ่านมา มีการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยในระดับล่างคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. ที่จะมีการจัดจุดให้บริการสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่รอบเหมืองทองของทั้ง 3 จังหวัด โดยมีการนัดเพื่อติตตามดูอาการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการทำงานเชิงรุกในชุมชนพื้นที่เสี่ยง
 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เข้าไปดูแลคนในชุมชนใกล้ชิด ซึ่งหากพบว่ามีอาการผิดปกติรุนแรงจากที่เคยตรวจพบก็จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลชุมชนต่อไป โดยมีการเฝ้าระวังอาการของประชาชนที่เกิดขึ้นจากการได้รับโลหะหนัก คือ แมงกานีส สารหนู และไซยาไนต์ เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งจะแสดงอาการออกมาทางผิวหนัง คือมีรอยฟกช้ำ เป็นผื่น             
นพ.อำนวย บอกด้วยว่า มีการให้ความรู้กับประชาชนเพื่อปกป้องดูแลตนเองจากปัจจัยเสี่ยงในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอาหารการกิน ซึ่งควรหลีกเลี่ยงการบริโภคผัก หรือใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่มีการสุ่มตรวจเจอสารปนเปื้อน   รวมทั้งหากสังเกตุพบอาการผิดปกติขอให้รีบพบเจ้าหน้าที่ตามจุดที่ให้บริการ ซึ่งหากเข้าข่ายที่จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดรุนแรงก็จะมีการจัดระบบในการดูแลต่อไป