ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กทม. ขอ"งบฯ ทียูซี" 12 ล้าน เดินหน้า 8 โครงการต้านวัณโรค-เอดส์

6.10K 355
กทม. ของบฯ ทียูซี 12 ล้าน เดินหน้า 8 โครงการต้านวัณโรค-เอดส์

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกทม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกทม. และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3 ปีที่ 5 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาโครงการใหม่ระยะที่ 4 ที่จะดำเนินการในปี 2017 จำนวน 8 โครงการ โดยมีผู้บริหารศูนย์ความร่วมมือไทย สหรัฐด้านสาธารณสุข (TUC) ผู้บริหารสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นางวันทนีย์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้เสนอโครงการ จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ BMA-BCU เป็นโครงการประสานงาน ดูแลโครงการทั้งหมดที่อยู่ในความรับชอบของกทม. ลักษณะของงานคือการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดสรรงบประมาณ ทำเวิร์คชอปด้านต่างๆ 2.โครงการ BMA-DGHP-Zoo : Zoonotic prevention and control เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคที่มาจากสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ปีก เนื่องจากปัจจุบันมีไวรัสสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3.โครงการ BMA-DGMQ-NR7: TB Care in migrant patients in BMA facilitiesการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในแรงงานข้ามชาติ เนื่องจากเมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนทำให้มีแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานมากขึ้น การป้องกันและควบคุมการติดต่อของโรคจึงมีความจำเป็นมากขึ้น 4.โครงการ TB-TBRC-BMA พัฒนาระบบข้อมูลวัณโรคในกทม.     

นางวันทนีย์ กล่าวต่อว่า ส่วนโครงการที่ 5 8 มีเป้าหมายในการควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายและกลุ่มเพศที่สาม ได้แก่ 5.โครงการ BMA Cascade เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี สร้างศูนย์ข้อมูลและห้องแลปที่มีประสิทธิภาพ 6.โครงการ BMA-HTS เพิ่มการเข้าถึงการตรวจเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเอชไอวี 7.โครงการ BMA-CARE Network การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการตรวจพบเชื้อเอชไอวีให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษา 8.โครงการ BMA-SI พัฒนาระบบฐานข้อมูลการติดตาม ควบคุมและป้องกันรักษาเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ โดยเป็นการทำร่วมกันระหว่างสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการดังกล่าวจะใช้งบประมาณ 12 ล้านบาท โดยกทม.จะส่งโครงการดังกล่าวให้ TUC พิจารณา เพื่อจัดสรรงบประมาณ  เพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นนางวันทนีย์ กล่าว 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend