ไฟไหม้ "ป่าพรุ" ลาม "อ.ยี่งอ"

ไฟไหม้ป่าพรุในพื้นที่จ.นราธิวาสลุกลามไปยัง อ.ยี่งอ จ.นราธิวาสและทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบและที่ดินทำกินของชาวบ้านโดยเฉพาะสวนปาล์มน้ำมันรวมถึงใกล้เขตพื้นที่ชุมชนทำใหมีกลุ่มควันจำนวนมากเข้าปกคลุมพื้นที่อย่างหนัก เป็นอุปสรรคทำให้เข้าพื่นที่ไม่ได้....