สภาฯ คณะวิทย์เร่งดึงคนเรียนวิทย์

จากปัญหาคนเรียนวิทยาศาสตร์น้อยลง ล่าสุดสภาคณบดีคณะวิทย์ เตรียมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมการเรียนคณะวิทย์ให้มากขึ้น

รศ.ปกรณ์ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) บอกว่าปัจจุบันนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์ในทุกสถาบันการศึกษาลดน้อยลง เนื่องจากมองว่าเป็นคณะที่เรียนยาก ทั้งจบแล้วหางานยาก หรือมีเส้นทางอาชีพค่อนข้างน้อย
ดังนั้น ที่ประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เห็นถึงปัญหานี้ และพยายามหาทางส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองหันมาสนใจเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงพยายามชี้แจงให้สังคมเห็นถึงเส้นทางอาชีพของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งในการประชุมสภาคณบดีคณะวิทย์ฯ ในเดือน พ.ค.นี้ จะหยิบยกแนวทางส่งเสริมการเรียนคณะวิทยาศาสตร์มาหารือกัน