ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"นายกฯ"นำครม.จัดงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในวันฉัตรมงคล

7.96K 1.03K
นายกฯนำครม.จัดงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในวันฉัตรมงคล

ที่ทำเนียบฯ -5 พ.ค. 59 -พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำครม.จัดงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในวันฉัตรมงคล

เมื่อเวลา 19.00 น. 5 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นางนราพร จันทร์โอชา คู่สมรส ในนามรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยรัฐบาลได้เชิญผู้แทนประชาชนจากทุกหมู่เหล่าพร้อมคู่สมรส อาทิ องคมนตรี สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง คณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ คณะทูตานุทูต รวมถึงสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อต่างประเทศ ผู้นำองค์การภาคเอกชน นักธุรกิจ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดย นายกรัฐมนตรีได้ขึ้นเวทีถวายคำนับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้แล้วถวายคำนับ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี คู่สมรส คณะทูตานุทูต ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระพรชัยมงคลในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้น

เนื่องในโอกาสอันเป็นอภิลักขิตสมัยวันฉัตรมงคล ที่เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง นับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 อันเป็นวันพระบรมราชาภิเษก จนถึงบัดนี้เป็นระยะเวลาอันยาวนานถึง 66 ปี ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงครองแผ่นดินโดยยึดหลักทศพิธราชธรรม เพื่อประโยชน์และความผาสุกของประเทศชาติ และราษฎร สมตามพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานไว้ว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชปณิธานที่มั่นคงแน่วแน่ ที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ทรงพระราชทานความรัก ความห่วงใย และความเอื้ออาทรแก่พสกนิกรทุกหย่อมหญ้าโดยเสมอหน้า ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณา ทรงส่งเสริมให้คนไทยรู้รักสามัคคี ยึดมั่นในวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความหมั่นเพียรและเสียสละ พระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืน

ณ มหามงคลโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระบรม ราชานุญาต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญพลานุภาพ แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดดลบันดาลประทานพร ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระบารมีเพิ่มพูนแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศ ธำรงฉัตรเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าเหล่าพสกนิกรตราบกาลนิรันดร และในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญชวนผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาต ดื่มถวายพระพรชัยมงคลเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend