แรงงานเกษียณ 55 ปี เหมาะสม

ประธานคสรท.ชี้ให้แรงงานเกษียณอายุ 55 ปีเหมาะสมแล้ว หลายอุตสาหกรรมเป็นงานหนัก หากขยายควรทำเฉพาะงานบางประเภทที่ไม่หนัก คำนึงถึงลักษณะงาน-สุขภาพ

   
     ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)      น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย  บอกว่า  กรณีหลายฝ่ายมีข้อเสนอให้ขยายอายุเกษียณของแรงงานจาก 55 ปีเป็น 60 ปีเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานว่า  กฎหมายประกันสังคมที่ให้แรงงานซึ่งเป็นผู้ประกันตนเกษียณและได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพที่อายุ 55 ปีนั้นเหมาะสมอยู่แล้วเพราะงานบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก  รถยนต์เป็นงานที่หนัก  และงานที่ต้องใช้สายตามากก็ไม่ควรขยายอายุเกษียณ

          โดยหากจะขยายอายุเกษียณแรงงานในภาคเอกชนทั้งรัฐบาล ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นโดยให้แรงงานทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมโดยจะต้องพิจารณาถึงประเภทงานและสุขภาพร่างกายของแรงงานด้วย