ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"คสรท." ยื่น 6 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล

2.48K 261

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจัดกิจกรรมวัน " กรรมกรสากล" ยื่น 6 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล จี้รับรองอนุสัญญาไอแอลโอฉบับที่ 87 และ98 ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 360 บาททั่วประเทศ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสา หกิจสัมพันธ์(สรส.)จัดงานวัน"กรรมกรสากล" ที่บริเวณรัฐสภา พร้อมปราศรัย 6 ข้อเรียกร้อง จากนั้นจะเคลื่อนขบวนไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปทำกิจกรรมประกาศเจต นารมณ์และจัดรำวงเมย์เดย์ ปีนี้มีเรียกร้อง 6 ข้อที่ยื่นต่อรัฐบาลไปก่อนหน้านี้ คือ 1. รัฐต้องให้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยสิทธิการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง

2. ยกเลิกนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ 3. แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานและเลิกจ้างผู้นําสหภาพแรงงาน 4.ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 360 บาทเท่ากันทั่วประเทศ และยกเลิกคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ําจังหวัด 5.ปฏิรูประบบประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ โปร่งใส 6.จัดตั้งธนาคารแรงงานเพื่อส่งเสริมการออม


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend