ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ควันพิษทำลายโบราณสถานอินเดีย

985 61

มลพิษทางอากาศที่เรื้อรังมานานทางตอนเหนือของอินเดีย ทำให้ผนังของ วัดทอง หรือ GOlden Temple ซึ่งเป็นวัดสำคัญของศาสนาซิกข์ สกปรก สีจางหมอง

ในแต่ละวันมีทั้งชาวซิกข์และนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายพันคน เดินทางมาที่เมืองอัมริตสา ซึ่งเป็นเมืองสำคัญของแคว้นปันจาบ เพื่อมาที่วัดทองแห่งนี้ ซึ่งมีวิหารทองคำตั้งอยู่กลางสระน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของชาวซิกข์

จากมลพิษที่เกิดขึ้นทำลายความมันวาวที่สวยงามของโดมสีทองและผนังหินอ่อนสีขาวนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม กันเบอะร์ สิงห์ ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม อีโค่ อัมริตสา บอกว่า แผ่นทองคำที่เคลือบวิหารแห่งนี้กำลังอยู่ในภาวะอันตรายจากมลภาวะที่เกิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศอย่างรุ่นแรง เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน การใช้น้ำมันดีเซลในรถยนต์และเครื่องปั่นไฟ น้ำมันก๊าด และการใช้มูลวัวในการประกอบอาหารและให้แสงว่างภายในบ้าน

การก่อสร้างใหญ่ๆในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างมากตลอดทศวรรษทีผ่านมา ทำให้เกิดกลุ่มเมฆฝุ่นละออง ขณะที่ชาวนาใช้วิธีการเผาเพื่อเคลียร์พื้นที่ ยิ่งเป็นการเพิ่มคาร์บอนในอากาศ การจราจร มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และการเติบโตของจำนวนโรงแรม และร้านอาหาร ยิ่งทำให้เกิดมลพิษที่คุกคามต่อบริเวณโดยรอบของวัดแห่งนี้

นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและผู้นำศาสนาได้ออกกิจกรรมรณรงค์ โดยมุ่งหวั่งเพื่อให้ประชาชนลดการปล่อยมลพิษ โดยมีวิธีการทั้งจูงใจให้ชุมชมหันมาใช้แก๊สประกอบอาหารแทนถ่าน ย้ายอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษออกไป และลดปริมาณรถยนต์ที่เข้ามาในพื้นที่โดยรอบ รวมถึงห้ามการเผาขณะหรือการประกอบอาหารด้วยเชื้อเพลิงบางชนิดในร้านอาหารและชุมชนใกล้เคียง แต่การบังคับใช้กฎเหล่านี้ยังไม่เข้มงวดเพียงพอ

เมืองนี้ยังมีแผนที่จะติดตั้งเครื่องตรวจวัดมลพิษ และการสร้างสถานีไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนเลิกใช้เครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันดีเซล แต่ความพยายามนี้ยังคงเป็นไปอย่างช้าๆ ทางการก็ยอมรับว่ายังคงห่างไกลที่จะทำให้เสร็จสมบูรณ์


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend