ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลงนามความร่วมมือด้านพลังงาน

541 0

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งอาเซียน หรือ ERIA ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดทำการพยากรณ์ความต้องการในอนาคต

ความร่วมมือนี้ เป็นความร่วมมือที่ ERIA ได้ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาบุคลากรของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในการจัดทำการพยากรณ์ความต้องการพลังงานในอนาคต เพื่อให้เกิดความแม่นยำยิ่งขึ้น

ซึ่ง ERIA เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียตะวันออก โดยที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ดำเนินงานและประสานความร่วมมือกับ ERIA มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดทำ Energy Outlook และ Energy Security ของประเทศ และในปี 2559 นี้ ERIA มีความประสงค์ที่จะประสานความร่วมมือด้านพลังงานกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน . โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ทั้งนี้ ERIA จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาประจำชั่วคราวที่ สนพ. เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร สนพ. เกี่ยวกับการวิเคราะห์และพยากรณ์ โดยใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีสมรรถนะ ในการรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายด้านต่างๆ เช่น ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การขนส่งระบบราง และการจัดรูปแบบเมืองใหม่ รวมทั้งนโยบายด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นต้น


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend