"ยูเอ็น" ชี้สิทธิใช้น้ำต้องเท่าเทียม

วันน้ำโลก 22 มีนาคมปีนี้ องค์การสหประชาชาติ เรียกร้องให้ประชาคมโลกใช้น้ำอย่างรับผิดชอบและเท่าเทียมกัน

วันน้ำโลก 22 มีนาคม องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดคำขวัญวันน้ำโลกว่า "Water and Jobs" หรือ "น้ำและการพัฒนาอาชีพ" โดย นายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ(UN) ได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกใช้น้ำอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้คนจนและคนรวยได้รับน้ำอย่างเท่าเทียมกัน ในราคาที่หาซื้อได้ แต่สิ่งที่ท้าทายคือ การอนุรักษ์น้ำ รักษาคุณภาพของน้ำ และปริมาณน้ำ รวมทั้งยกระดับความรู้เรื่องการหมุนเวียนน้ำมาใช้ใหม่
ทั้งนี้ยูเอ็น ผลักดัน "แผนปฏิบัติการ" ในอีก 25 ปีข้างหน้า ให้ทั่วโลกมีน้ำสะ อาดไว้ดื่มกิน และทำการเกษตรอย่างทั่วถึงในปี 2568 พร้อมทั้ง ตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนในการจัดหาน้ำทั่วโลกขึ้นเป็นปีละ 180,000 ล้านดอลลาร์ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากน้ำยังไม่มีเทคโนโลยีใดสามารถผลิตน้ำได้