เมียนมาร์จะโหวตเลือก ปธน.พรุ่งนี้

รัฐสภาเมียนมาร์จะโหวตเลือกประธานาธิบดีในวันพรุ่งนี้ หลังจากผู้สมัครทั้ง 3 คน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมาธิการในวันนี้

คณะกรรมาธิการรัฐสภามีมติช่วงบ่ายวันนี้รับรองคุณสมบัติผู้สมัครประธานาธิบดีทั้ง 3 คนที่เป็นตัวแทนจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและกองทัพ โดย นายถิ่น จอผู้สมัครจากสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอชื่อโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD และ พล.ท.มยินต์ ส่วย นายทหารเกษียณอายุราชการ ที่เสนอชื่อโดยกองทัพเมื่อวันศุกร์ ผ่านมติโดยไม่มีเสียงคัดค้าน
แต่นายเฮนรี วาน เทียว จากชาติกลุ่มชาติพันธุ์"ชิน" ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยพรรค NLD เป็นตัวแทนจากวุฒิสภา เผชิญเสียงคัดค้านจากทหารที่เป็นสมาชิกเพียงคนเดียวในคณะกรรมาธิการตรวจสอบคุณสมบัติที่มีทั้งหมด 7 คน
คาดว่าการที่พรรค NLD ครองเสียงข้างมากในสองสภาทำให้ชัดเจนว่า ถิ่น จอจะได้รับคะแนนสูงสุดในการลงมติเลือกประธานาธิบดีโดยการประชุมของสองสภาร่วมกันในวันอังคารนี้ ซึ่งจะทำให้เขาเป็นประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกของเมียนมาร์ในรอบหลายสิบปี
ส่วนผู้สมัครอีกสองคนจะได้เป็นรองประธานาธิบดี แต่ยังไม่ชัดเจนว่า นายเฮนรี วาน เทียว จะได้เสียงมากพอเป็นรองประธานาธิบดีคนแรกหรือไม่ และคงจะมีคะแนนสูสีกับพล.ท.มยินต์ ส่วย โดยกองทัพและพรรคสหสามัคคีและการพัฒนาหรือ USDP ที่กองทัพหนุนหลัง มีเสียงรวมกัน 31.5%ในรัฐสภา