ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

ป.ป.ช. ชี้มูล"ธาริต" ร่ำรวยผิดปกติ 364 ล้าน พ่วงถอดถอน

56.96K 25.18K

มติ ป.ป.ช. 7ต่อ 0 ชี้มูลความผิด ธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีดีเอสไอ คู่สมรส และผู้เกี่ยวข้อง ร่ำรวยผิดปกติ กว่า 346 ล้านบาท จ่อส่ง อัยการสูงสุด ส่งเรื่องต่อศาลดำเนินการให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

--ป.ป.ช.--10มี.ค.59--เวลา 13.30 น. นายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่านายธาริต เพ็งดิษฐ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีนายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน และต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ำรวยผิดปกติของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ , นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ คู่สมรส และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 รวมมูลค่า 90,260,687.40 บาท นั้น

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณารายงานผลการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่านายธาริต เพ็งดิษฐ์และนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ คู่สมรส มีทรัพย์สินจำนวนมาก หรือมีทรัพย์สินมากหรือมีหนี้สินลดลงมาก เกินกว่าฐานะและรายได้ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะพึงมีได้ อีกทั้งยังปรากฏพฤติการณ์โอน ยักย้าย แปรสภาพหรือซุกซ่อนทรัพย์สิน รวมทั้งให้บุคคลอื่นถือทรัพย์สินแทน กล่าวคือ ให้นายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ ซึ่งเป็นหลานชายของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ และนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ และบริษัท ปิยธนวรรษ จำกัด ซึ่งมีนายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ และนางกานดา เผือดจันทึก น้องสาวของนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เป็นกรรมการบริษัท มีชื่อเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินจำนวนมากแทนนายธาริต เพ็งดิษฐ์ และนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ร่ำรวยผิดปกติ รวมมูลค่า 346,652,588.52 บาท โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือหนี้สินลดลงมากผิดปกติ

แต่เนื่องจากทรัพย์สิน ที่ร่ำรวยผิดปกติดังกล่าวบางส่วนได้มีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน ทำให้ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินได้ คงเหลือทรัพย์สินที่นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ได้มาโดยร่ำรวยผิดปกติที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งอายัดไว้เป็นการชั่วคราว จำนวน 90,260,687.40 บาท ทรัพย์สินที่ได้มาโดยร่ำรวยผิดปกติในส่วนที่เหลือจำนวน 256,391,901.12 บาท ให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ และนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ โดยให้ส่งรายงานและสำนวน การไต่สวนให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาล ซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอศาลสั่งให้ทรัพย์สินตก เป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา 80 และมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในชื่อ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ จำนวน 4 บัญชี รวมเป็นเงิน 1,254,673.52 บาท

2. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในชื่อ นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ จำนวน 4 บัญชี รวมเป็นเงิน 236,827.91 บาท

3. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในชื่อ นายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ จำนวน

4. บัญชี รวมเป็นเงิน 2,010,350.03 บาท 4. ที่ดินโฉนดเลขที่ 2394 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทกรรมสิทธิ์ในชื่อ นายธาริต เพ็งดิษฐ์5. ที่ดินโฉนดเลขที่ 28532 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พร้อมบ้านเลขที่ 414 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

6. ที่ดินโฉนดเลขที่ 8078 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์

7. ที่ดินโฉนดเลขที่ 9326 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์

8. ที่ดินโฉนดเลขที่ 9917 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์9. บ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เลขที่ 444 และสิ่งปลูกสร้างไม่มีเลขที่จำนวน 5 หลัง ในชื่อ ฟิออเร่ ปาร์ค หมู่ที่ 11 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปลูกสร้างบนที่ดิน โฉนดเลขที่ 8078 , 9326 และ 9917 กรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์

10. รถยนต์ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น E 250 เลขทะเบียน ญฉ 414 กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์

11. รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น ALPHARD เลขทะเบียน ฆฐ 515 กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์

12. ที่ดินโฉนดเลขที่ 8139 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย ศรีทองกุล13. ที่ดินโฉนดเลขที่ 71289 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย ศรีทองกุล

14. ที่ดินโฉนดเลขที่ 69674 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย ศรีทองกุล

15. ที่ดินโฉนดเลขที่ 9327 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย ศรีทองกุล

16. ที่ดินโฉนดเลขที่ 9328 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมากรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย ศรีทองกุล 17. ที่ดินโฉนดเลขที่ 16529 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย ศรีทองกุล

18. ที่ดินโฉนดเลขที่ 21038 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย ศรีทองกุล

19. ที่ดินโฉนดเลขที่ 28765 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย ศรีทองกุล

20. โฉนดเลขที่ 8090 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมากรรมสิทธิ์ในชื่อ นายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์

นายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการป.ป.ช. กล่าวอีกว่า ป.ป.ช.จะได้ส่งเรื่องถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีดีเอสไอ ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัย ต่อไปภายใน 30 วัน เมื่อถามว่า เหตุใดมติชี้มูลจึงออกมาเป็น 7ต่อ0นายปรีชา กล่าวว่า มีกรรมการป.ป.ช. 2ราย ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันนี้ คือ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ ซึ่งติดภารกิจ และพล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง ที่ขอไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากทนายความของนายธาริตมีนามสกุลเดียวกับพล.ต.อ.สถาพร จึงเกรงว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านนายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการป.ป.ช. กล่าวว่า กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนข้าราชการระดับสูงสร้างบ้านพักอาศัยที่เกรงว่าจะรุกล้ำเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่ ในจังหวัดนครราชสีมา ป.ป.ช.จึงลงพื้นที่สอบว่ามีการรุกล้ำที่หรือไม่ แต่พบว่าเจ้าของบ้านคือ ภรรยา ของนายธาริต ป.ป.ช.จึงได้ดำเนินตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนายธาริตที่เคยแสดงต่อป.ป.ช.ว่ามีรายการทรัพย์สินดังกล่าวอยู่หรือไม่ ปรากฎว่าไม่พบรายการดังกล่าว จึงมีเหตุอันควรสงสัยว่าร่ำรวยผิดปกติ จึงตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน จากนั้นพบพฤติการณ์ยักย้ายแปรสภาพ ซุกซ่อนทรัพย์สินต่างๆ ป.ป.ช.จึงสั่งอายัดไว้จำนวน สองครั้ง จำนวน90ล้านบาท

ต่อมาได้แจ้งข้อกล่าวหา ซึ่งนายธาริต ได้มารับทราบข้อกล่าวหา แต่ไม่ยอมมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวว่า โดยอ้างว่าไม่เข้าใจข้อกล่าวหาของอนุกรรมการไต่สวน และบอกว่าอนุกรรมการไต่สวนไม่ให้ความเป็นธรรม โดยอนุกรรมการได้เปรียบเทียบรายได้ของธาริต ซึ่งพบว่ามีทรัพย์สินที่ป.ป.ช.พิจารณาว่าไม่มีที่มาที่ไป และไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำนวน346,652,588บาท จึงมีมติชี้มูลความผิดกรณีร่ำรวยผิดปกติ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend