นิวซีแลนด์เริ่มโหวต ใช้ธงชาติแบบใหม่

นิวซีแลนด์เริ่มเปิดให้ประชาชนร่วมลงประชามติว่าจะเลือกใช้ธงชาติแบบใหม่ที่มีใบเฟิร์นสีเงิน กับดาว 4 ดวง หรือธงชาติปัจจุบันที่มียูเนียนแจ็ค และดาว 4 ดวง