ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รองปลัดยุติธรรมชี้ช่องโอนคดีแก๊งฆ่าฝังดิน-ข่มขืนสาว ขึ้นศาลธรรมดา

1.12K 386

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม ระบุในเฟสบุ๊ค ชี้ช่องโอนคดีแก๊งฆ่าฝังดิน-ข่มขืนสาว ในส่วนที่เป็นเยาวชน ให้ขึ้นศาลธรรมดา

แก่เกินวัยใจอาชญากร...!!!

กรณีเยาวชนลวงฆ่าฝังดินคู่อริพร้อมจับแฟนสาวข่มขืนแทง 3 แผลนำร่างโยนทิ้งเหว นั้นเห็นว่าเข้าข่ายประเภท "แก่เกินวัยใจอาชญากร" ซึ่งจะดูจากพฤติการณ์การกระทำผิด มีลักษณะเข้าข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังต่อไปนี้1) มีการวางแผนเตรียมการมาก่อน2) มีลักษณะอุกอาจ โหดร้าย ทารุณ 3) ผลที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเสียหาย ร้ายแรง หรือเกิดความเสียหายแก่สังคมโดยรวม4) กระทำโดยขาดความเห็นอกเห็นใจเหยื่อ5) เคยมีประวัติการกระทำผิดในทำนองเดียวกันมาก่อนไม่ว่าจะถูกจับกุมหรือไม่

นอกจากนี้เมื่อสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ และขณะกระทำความผิดมีระดับสติปัญญาไม่บกพร่อง คือ Full I.Q.ไม่ต่ำกว่า 70 เมื่อทดสอบโดยใช้แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Wechsler รวมทั้งพิจารณาภาวะแห่งจิตและนิสัย โดยการตรวจสภาพจิตโดยจิตแพทย์ และผลการทดสอบทางจิตวิทยา พบว่า ไม่มีอาการของโรคจิต (วิกลจริต) หรือพยาธิสภาพทางสมอง แต่มีแนวโน้มว่าอาจมีปัญหาบุคลิกภาพในอนาคต เช่น ต่อต้านสังคม หรือมีความเป็นผู้ร้ายโดยสันดาน

หากพิจารณาองค์รวมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการให้ศาลเยาวชนและครอบครัวโอนคดีไปพิจารณายังศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรคสอง ระบุว่า "คดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว ถ้าศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาโดยคำนึงถึงร่างกาย สติปัญญา สุขภาพ ภาวะแห่งจิตและนิสัยแล้ว เห็นว่าในขณะกระทำความผิดหรือในระหว่างการพิจารณาเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิดมีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก็ให้มีอำนาจสั่งให้โอนคดีไปพิจารณาในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้"


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend