ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

พบสัญญาทุน 3 ฉบับ "ดลฤดี" ผู้ค้ำประกัน 6 คน วงเงินชดใช้ 31 ล้าน

37.12K 2.11K

จากการตรวจสอบสรุปสัญญาทุนของ ทันตแพทย์ ดลฤดี จำลองราษฏร์ ที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ พบว่ามีสัญญาทุน 3 ฉบับ รวมวงเงินที่ต้องชดใช้ 31 ล้านบาท ตามสัญญาการรับทุนรัฐบาล จากทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ ระยะเวลา 9 ปี 4 เดือน กับ 14 วัน

ฉบับแรก เป็นสัญญาทุนการเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาการทันตแพทย์ศาสตร์ จำนวนเงินทุน 400,000 บาท จำนวนเงินที่จะต้องรับผิดชอบตามสัญญา ปฏิบัติงานชดใช้ทุน 1 ปี 3 เดือน 1 วัน คิดเป็นจำนวนเงิน 167,025 บาท อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 12 พ.ย.2547-12 ต.ค.2549 จำนวนเงิน 33,112.77 บาท (7.5 ต่อปี)

บุคคลที่ต้องร่วมรับผิดชอบ คือ 1. นางสาวดลฤดี จำลองราษฏ์ 2. นายประสิทธิ์ จำลองราษฏ์ การบังคับคดี ให้ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินให้แก่มหาวิทยาลัย

ฉบับที่ 2 สัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษาหรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จำนวนเงินทุนที่ได้รับระหว่างลาศึกษา จำนวน 615,735.48 บาท จำนวนเงินที่จะต้องรับผิดชอบตามสัญญา บวกเบี้ยปรับอีก 2 เท่า เป็นเงิน 1,847,20644 บาท อัตราดอกเบี้ย ระหว่าง 12 พ.ย.2547 -12 ต.ค.2549 คิด 15 % ต่อปี จำนวน 531,851.53 บาท

บุคคลที่ต้องรับผิดชอบ 4 คน คือ 1. นางสาวดลฤดี จำลองราษฏ์ 2. ขอสงวนชื่อ 3 ขอสงวนชื่อ 4 นายเผด็จ พูลวิทยกิจ การบังคับคดี ร่วมกัน หรือแทนกันชำระเงินให้แก่มหาวิทยาลัย

ฉบับที่ 3 สัญญาการรับทุนรัฐบาล จากทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาในต่างประเทศ เป็นทุนที่รับจากรัฐบาลไทย และเงินดอนลาร์สหรัฐอเมริกา รวม 9 ปี 4 เดือน 14 วัน จำนวนเงินทุน 8,366,789 บาท จำนวนเงินที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา บวกเบี้ยปรับ อีก 2 เท่า รวมเป็นเงิน 24,983,936.67 บาท อัตราดอกเบี้ย 7.5 ต่อปี ระหว่าง 12 พ.ย.2547 -12 ต.ค.2549 เป็นเงิน 3,438,868 บาท

บุคคลที่ต้องร่วมรับผิดชอบ 1. นางสาวดลฤดี จำลองราษฏ์ 2. ขอสงวนชื่อ 3. นายเผด็จ พูลวิทยกิจ 4. ขอสงวนชื่อ

รวมทั้ง 3 ทุน เป็นเงินที่ต้องชดใช้ 31,118,431 บาท แบ่งจำนวนเงินที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา 27,114,599 บาท และอัตตราดอกเบี้ย 4,003,832 บาท


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend