ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สกอ. ยัน! ตามจี้อาจารย์หนีทุน กลับมาใช้ทุนคืน

26.40K 8.11K
สกอ. ยัน! ตามจี้อาจารย์หนีทุน กลับมาใช้ทุนคืน

สกอ.ยันไม่นิ่งนอนใจ ตามจี้หมอฟันหนีมาใช้ทุนคืน ชี้เรื่องนี้ส่วนหนึ่งเป็นจิตสำนึกของบุคคล ฝากหากต้องการคืนเงินต้องไปจ่ายให้ผู้ค้ำประกัน เผยเรื่องเกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เป็นทุนพัฒนาอาจารย์ในสาขาที่ขาดแคลน ย้ำที่ผ่านมามีผู้หนีทุนน้อยมาก ส่วนใหญ่กลับมาใช้ทุน เชื่อทุนการศึกษาแก่อาจารย์ นิสิตนศ.ยังมีความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มคุณภาพให้อาจารย์ ด้าน ม.มหิดล เตรียมแถลงชี้แจง 2 ก.พ.นี้

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวถึงกรณีทันตแพทย์หญิง ดลฤดี จำลองราษฏร์ อดีตอาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทย์ศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ไม่ชดใช้ทุนรัฐบาล ว่าทุนดังกล่าวนั้นเป็นทุนรัฐบาล(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ

ซึ่งในส่วนของอาจารย์คนดังกล่าวที่รับทุนไปนั้น เป็นทุนที่สกอ.ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นต้องการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ รวม 16 สาขา สกอ.ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงได้ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการภารกิจดังกล่าว โดยได้จัดสรรทุนต่างๆ กระจายไปยังมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน 16 สาขา ตั้งแต่ระดับปริญญาโทและเอก ณ ต่างประเทศ

ทั้งนี้ สำหรับกรณีการรับทุนของอาจารย์ท่านดังกล่าว จะเป็นโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (พ.ศ.2536-2540) ซึ่งขณะนั้นอาจารย์ท่านดังกล่าวได้เป็นอาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รับการจัดสรรให้ศึกษาทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก เป็นระยะเวลา 6 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องกลับมาชดใช้ทุน โดยต้องกลับมารับราชการในส่วนราชการตามที่กำหนดให้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ได้รับทุนรัฐบาล

 ในส่วนของอาจารย์คนดังกล่าว ต้องกลับมาทำงานที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 12 ปี แต่เมื่ออาจารย์คนดังกล่าวสำเร็จการศึกษากลับไม่มาชดใช้ทุน และที่ผ่านมาทางสกอ.ได้พยายามให้ทางม.มหิดลติดต่อประสานให้อาจารย์ดังกล่าวกลับมาชดใช้ทุน ซึ่งขณะนั้นอาจารย์เขายืนยันว่าจะไม่กลับมา เพราะต้องการศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก

ทางมหาวิทยาลัยก็ได้พยายามทุกวิธีทางเพื่อให้อาจารย์ท่านดังกล่าวมาชดใช้ทุน แต่เมื่อไม่ได้ก็ต้องดำเนินการตามสัญญา ผู้ค้ำประกันจึงต้องเข้ามารับผิดชอบ โดยจะต้องชดเชยเป็นเงิน 2 เท่า ของจำนวนทุนรัฐบาล และเป็นเบี้ยปรับแก่ผู้รับสัญญา และตอนนั้น ทางผู้ค้ำประกันก็ได้ไปยื่นฟ้องขอความเมตตาจากศาล ให้จ่ายเพียงเงินจำนวนทุน ไม่ต้องเสียค่าปรับ ซึ่งสกอ.เอง ก็ได้เข้าไปช่วยไกล่เกลี่ย จนผู้ค้ำประกันทั้ง 4 คน ต้องช่วยชดใช้ทุนแก่อาจารย์ท่านดังกล่าว

"เรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณปี 2547 ซึ่งขณะนั้นทุกฝ่ายพยายามติดต่อไปยังอาจารย์ท่านดังกล่าวเพื่อให้กลับมาใช้ทุน แต่เรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นความรับผิดชอบ ความมีจิตสำนึกของตัวบุคคล ซึ่งอาจารย์ท่านดังกล่าวที่ไม่ชดใช้ทุนเป็นเพียงส่วนน้อยมากๆ จากอาจารย์ทั้งหมดที่ขอรับทุน โดยทุนในโครงการดังกล่าวขณะนั้น สาขาทันตแพทยศาสตร์ มีผู้ขอรับทุน 80 คน มีอาจารย์ท่านดังกล่าว เพียงคนเดียวที่หนี ไม่ชดใช้ทุนดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้ ทางสกอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่เคยนิ่งนอนใจ ที่จะแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดการหนีไม่ใช้ทุน ปัจจุบัน จึงเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยผู้ค้ำประกัน ไม่ใช่เป็นบุคคลภายนอก แต่กลายเป็นคนในครอบครัว ซึ่งเชื่อว่าผู้ได้รับทุนคงไม่ทำให้คนในครอบครัวเดือดร้อน และขณะนี้ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับทุนต่างก็กลับมาทำงานชดใช้ทุนทั้งสิ้น" เลขาธิการ กกอ.กล่าว

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ เกิดขึ้นมา 10 กว่าปีที่แล้ว และปัจจุบันโครงการนี้ก็ไม่ได้มีแล้ว แต่มีโครงการอื่นๆ เพราะการให้ทุนแก่อาจารย์ นิสิตนักศึกษา เพื่อไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ หรือภายในประเทศเองยังคงมีความจำเป็นเพื่อการพัฒนาให้อาจารย์มีคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน และด้านวิชาการ อีกทั้งอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ได้รับทุนต่างก็กลับมาชดใช้ทุน และทำงานรับใช้ประเทศ

ทั้งนี้หากอาจารย์ท่านดังกล่าวเกิดความรู้สึกอยากชดใช้ทุนนั้น ขณะนี้คงต้องไปคืนเงินให้แก่ผู้ค้ำประกันทั้ง 4 คน ที่ได้เสียเงินชดเชยคืนรัฐบาลมาแล้ว จำนวนประมาณ 4 ล้านบาท ตอนนี้ยังต้องชำระต่ออีกประมาณ 5 ล้าน หรือ 6 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินต้องไปดูตามสัญญา

สำหรับโครงการพัฒนาอาจารย์สกอ.ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา จำนวน 16 สาขาวิชา มีดังนี้ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ อัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษา และบัญชี ซึ่งทางมหาวิทยาลัย/สถาบันคัดเลือกผู้รับทุน จะเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุนและแจ้งมายังสกอ. เพื่อจัดสรรทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 2 ก.พ. เวลา 13.00 น. ทางมหาวิทยาลัยมหิดล จะมีการจัดแถลงข่าวกรณี ทพญ.ดลฤดี จำลองราษฏร์ รวมถึงการใช้ทุนการศึกษา โดยจะมี ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดีมม. พร้อมด้วย รศ.ทพ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มม. ณ ห้องประชุมศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend