ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

พบพระบรมธาตุเจดีย์อายุกว่า 1,000 ปี

2.36K 458

นักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช ได้ทำการขุดค้นฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ซึ่งถือเป็นการศึกษาครั้งประวัติศาสตร์ของนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการสืบค้นหาหลักฐานการสร้างขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ และประมาณอายุด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์

ขณะที่การศึกษาเดิมนั้นเชื่อว่าพระบรมธาตุองค์นี้มีการก่อสร้างครั้งแรกราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 หรือประมาณ 800 ปีที่ผ่านมา แต่การขุดค้นนักโบราณคดี ได้ขุดค้นจากบริเวณเจดีย์รายที่อยู่รายรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ พบหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเจดีย์รายสร้างในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้น ภายหลังที่องค์พระบรมธาตุถูกสร้างมานานแล้ว แต่ไม่พบฐานรากขององค์พระบรมธาตุเจดีย์

หลังจากนั้นได้ขยับเข้ามาภายในขุดค้นบริเวณวิหารทับเกษตร ซึ่งเป็นวิหารที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสร้างไว้ และเมื่อขุดค้นลงไปพบว่ามีการก่อสร้างฐานอิฐเป็นชั้น ซึ่งมีการก่อสร้างมาแต่ละยุค แต่ชั้นล่างสุดได้พบหลักฐานสำคัญเป็นอิฐฐานรากที่มีลักษณะร่วมสมัยกับอาณาจักรศรีวิชัยในราวพุทธศตวรรษที่ 12-15 เป็นฐานแรกสร้าง ซึ่งทำให้นักโบราณคดีและผู้ที่ติดตามเรื่องนี้พบชุดข้อมูลใหม่ที่แสดงถึงความเก่าแก่ขององค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชครั้งสำคัญ

นายอาณัฐ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช ระบุว่า หลักฐานที่ได้นั้นจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประมาณอายุอย่างชัดเจน ซึ่งจะมีค่าเบี่ยงเบนน้อยมากหลังจากที่ผลออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว จะมีการเปิดเผยเรื่องนี้อีกครั้ง

ส่วนข้อมูลนั้นจะถูกรวบรวมประกอบกับเอกสารคุณค่าและความสำคัญขององค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ในการพิจารณาหลักเกณฑ์สำคัญในคุณสมบัติเป็นมรดกโลกในช่วงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend