ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

เสนอ 2 ทางแก้ขัดแย้งเอแบค

4.36K 2

คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการกกอ.นัดพิเศษ พิจารณาแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) โดยที่ประชุมพิจารณาว่า ปัญหาดังกล่าวมีความรุงแรงถึงขั้นที่ศธ. จะใช้มาตรา 86 พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 เข้าไปควบคุมมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ โดยมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีผลกระทบรุนแรง ภาพลักษณ์สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงก็ยิ่งมีผลกระทบมาก ทั้งหมดสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งภายใน ระหว่างสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร ซึ่งปล่อยไปก็จะเป็นอุปสรรคแก่การจัดการเรียนการสอน และยิ่งจะมีการเปิดภาคเรียนวันที่ 11 ม.ค. นี้ จึงจำเป็นต้องมีมาตราแก้ไขโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวม เพราะฉะนั้น ที่ประชุมกกอ. จึงมีมติเสนอ 2 ทางเลือกให้พล.อ.ดาว์พงษ์ พิจารณาเลือกใช้ในการแก้ปัญหา

ซึ่งทางเลือกแรกคือเสนอใช้วิธีการไกล่เกลี่ย ซึ่งเป็นวิธีการที่รมว.ศธ. ตั้งใจจะนำมาใช้ ที่ผ่านมา รมว.ศธ. ได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งได้สอบสวนแล้วเสร็จและกรรมการเสนอแนะให้มีการไกล่เกลี่ย เพื่อให้เกิดความปรองดองกัน ส่วนทางเลือกที่ 2 เสนอให้รมว.ศธ. ใช้อำนาจตามมาตรา 86 (4) และมาตรา 86 วรรค 2 ตามพ.ร.บ.อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ตั้งกรรมการเข้าไปควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ยึดอำนาจจากสภาฯและผู้บริหาร

สำหรับมาตรา 86 (4) กำหนดไว้ว่า ถ้ามหาวิทยาลัยเอกชน เกิดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ จากทั้งหมด 4 สาเหตุ ซึ่งรวมถึงการที่สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณาจารย์ หรือนักศึกษา ดำเนินการอันเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงและความปลอดภัยต่อประเทศ ต่อวัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งกรณีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีความรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม ความสงบ และศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา 86 (4) แล้ว เพราะฉะนั้น กกอ.จึงเสนอให้รมว.ศธ.ใช้อำนาจตามมาตรา 86 วรรค 2 ตั้งกรรมการเข้าไปควบคุมสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 15 คน ทำหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเดิม พร้อมออกประกาศควบคุมมหาวิทยาลัยในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน จากนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า รมว.ศธ.จะเลือกใช้แนวทางไหน

ด้านนพ.กำจร ตติยกวี ปลัดศธ. บอกว่าที่ผ่านมา ศธ. พยายามดำเนินการไกล่เกลี่ย แต่ทั้ง 2 ฝ่ายกลับนำข้อกฎหมายมาใช้ในเชิงอำนาจเข้าใส่กัน จนทำให้เกิดความกระทบกระทั่ง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่าย แต่ถ้ารมว.ศธ. เลือกใช้ทางเลือกมาตรา 86 จริง ทางมหาวิทยาลัยสามารถอุทธรณ์ได้ในระยะเวลา 30 วัน แต่จะอุทธรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีความปรองดองกันก่อน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend