ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

เปิดเกณฑ์ เสนอขายหุ้น IPO ใหม่

1.39K 0

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงเกณฑ์การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน หรือ หุ้น PO ของบริษัทจดทะเบียน โดยจะใช้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นที่ผ่อนปรนกว่าเดิม ดังนี้ 1) การอนุญาต ปรับปรุงให้ยื่นคำขอ PO แบบง่าย เพื่อตรวจสอบว่าไม่เคยมีประวัติการกำกับดูแลกิจการที่ไม่เหมาะสม 2) การยื่นแบบ filing ปรับลดระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing จากเดิม 14 วัน เป็น 5 วัน ทำการ และไม่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำเอกสาร 3) หากเข้าเงื่อนไขการยื่นคำขอ PO แบบง่าย จะชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ 50,000 บาท และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2695-4623 หรือ ทาง e-mail ที่ [email protected] จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend