"บอร์ด สสส." แจงไม่เอื้อประโยชน์รับทุน

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ บอกว่า กรณีมีชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวที่ได้รับทุนจากสสส. นั้น โครงการของมูลนิธิได้รับทุนสสส.ก่อนเข้ามาเป็นกรรมการสสส.เกือบ 2 ปี

โดยตั้งแต่รับตำแหน่งกรรมการก็ไม่เคยเสนอโครงการ เพราะตระหนักดีต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิสสส.ที่พิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ทุกคนต้องลงชื่อทุกครั้งที่จะประชุมว่า ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ หากมีก็ไม่สามารถเข้าร่วมพิจารณาได้