ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ม.มหาสารคามร่วมกวนข้าวทิพย์

2.74K 1.09K
ม.มหาสารคามร่วมกวนข้าวทิพย์

มหาสารคาม (27 ต.ค.58) ม.มหาสารคามร่วมกันจัดงานบุญเดือนสิบเอ็ดกวนข้าวทิพย์ออกพรรษาเพื่อสืบสานประเพณี สร้างความสามัคคีในชุมชน

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดงานบุญเดือนสิบเอ็ดออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่สวนป่า อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เริ่มจากพิธีบวงสรวงเครื่องกวนข้าวทิพย์ โดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อนุโมทนาคาถา ประธานสงฆ์เจิมไม้พาย และเริ่มพิธีกวนข้าวทิพย์ เริ่มต้นนำการกวนข้าวทิพย์ ทั้ง 3 หม้อ ที่มีส่วนประกอบเช่น น้ำนมข้าว เผือก มัน น้ำกะทิ น้ำใบเตยที่ได้รับบริจาคมา โดยมีประสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ก่อนจะให้ประชาชนทั่วไปร่วมกันกวนข้าวทิพย์ ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง

สำหรับประเพณีกวนข้าวทิพย์ ได้ถือปฏิบัติต่อเนื่องกัน ในเทศกาลออกพรรษา ตามความเชื่อในครั้งพุทธกาล ที่นางสุชาดาปรุงข้าวมธุปายาสถวายพระพุทธองค์ ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือกันว่าข้ามธุปายาสเป็นของทิพย์ของวิเศษ เมื่อทำขึ้นจึงเรียกว่า ข้าวทิพย์ ชาวบ้านจะพร้อมใจกันทำในเทศกาลออกพรรษา ถวายพระสงฆ์เพื่อเป็นการสักการบูชา และเชื่อว่าเมื่อได้รับประทานจะสิ่งดีกับตนเอง เสน่ห์ของการกวนข้าวทิพย์ต้องอาศัยแรงศรัทธา แรงใจ ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบูชาวันออกพรรษา ด้วยการจัดการประกวดขับร้องสรภัญญะ ทำนองอีสาน โดยมีพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ มาเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยอีสาน และได้แสดงความสามารถการร้องสรภัญญะแบบอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ที่นำมาขับร้อง เป็นการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และเรื่องราวในเทศกาลออกพรรษาของชาวไทยอีสาน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend