ไฮไลท์รายการคมชัดลึก "ตรวจสอบงบ สสส."

รายการคมชัดลึก เมื่อคืนที่ผ่านมา ได้จัดพูดคุยเรื่องตรวจสอบงบ สสส.ระหว่าง นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานคนที่ 2 สสส. กับ พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยเฉพาะวิวาทะในประเด็นสำคัญๆ เช่น การสนับสนุนโครงการสวดมนต์ข้ามปี วงเงิน 33 ล้าน การสนับสนุนโครงการ มูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิ 14 ตุลาคม