ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ดุสิตโพลแนะ สปท.แก้คอร์รัปชั่น

922 285

ดุสิตโพล สำรวจความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย โดยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ อยากให้ สปท. เร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นมากที่สุด

สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นเรื่อง การปฏิรูปประเทศไทย ในสายตาประชาชน ภายใต้การทำงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. ใน 11 ด้าน โดยสำรวจความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,392 คน ระหว่างวันที่ 19-24 ตุลาคม 2558

เมื่อถามว่าสิ่งที่ ถ่วงความเจริญ ของประเทศไทยที่ต้องเร่งปฏิรูป ในสายตาประชาชน คืออะไร พบว่า อันดับหนึ่ง 87.21 % เห็นว่าเป็นการทุจริตคอรัปชั่นของทุกภาคส่วน อันดับสอง 79.17% เห็นว่าเป็นความขัดแย้งแตกแยกที่มาจากการเมือง

อันดับสาม 74.06% บอกว่าคือปัญหาผู้มีอิทธิพลและมาเฟีย อันดับสี่ 71.91% เห็นว่าเป็นปัญหาการไม่เคารพกฎหมายของทุกภาคส่วน ส่วนอันดับห้า 65.88% บอกว่า เป็นปัญหาคุณธรรม จริยธรรม เห็นแก่ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม

ดุสิตโพล ได้ถามประชาชนด้วยว่า แนวทางหลัก ในการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสร้างความเจริญ ในสายตาประชาชน คืออะไร อันดับหนึ่ง 81.25% ระบุว่า เป็นการสร้างคุณภาพทางการเมืองโดยเฉพาะนักการเมือง การซื้อสิทธิขายเสียง การโกงเลือกตั้ง

อันดับสอง 75.65% ระบุว่าเป็นการเร่งรัด การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอันดับสาม 72.20% เห็นว่าคือการเร่งสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมกับสังคมไทยโดยเฉพาะความยากจนอันดับสี่ 66.81% มองว่าคือการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา และอันดับห้า 60.49% บอกว่า เป็นการปลูกฝังความรักความสามัคคีของคนไทยทุกกลุ่ม

นอกจากนี้ ยังได้ถามถึงความเห็นของประชาชน ถึงความคาดหวังต่อผู้ที่จะปฏิรูปประเทศไทยให้บรรลุผล โดยพบว่า ประชาชนกว่า 83% ให้ความคาดหวังกับหัวหน้า คสช. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะสามารถใช้มาตรา 44 เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend