นายกฯพอใจแก้ปัญหายาง

นายกรัฐมนตรี พอใจการแก้ไขปัญหาราคายาง และขอให้เกษตรกรเข้าใจ ว่า รัฐบาลกำลังแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ //


หลังการประชุม คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กนย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บอกว่า ยางพาราส่วนใหญ่ จะถูกส่งออกต่างประเทศ แต่เมื่อเศรษฐกิจโลกไม่พร้อมที่จะรับซื้อ ก็ต้องหันกลับมาใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น โดยได้สั่งให้กรมทางหลวง พิจารณาการใช้ยางสร้างถนน นอกจากนี้ก็จะส่งเสริมการใช้ยางสำหรับอุตสาหกรรมที่นอน และสนามกีฬา ส่วนในอุตสาหกรรมการผลิตยางในประเทศ ก็จะมีการพลักดันโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองยาง หรือ รับเบอร์ซิตี้ และขอให้เข้าใจจากเกษตรกร ว่า รัฐบาลกำลังแก้ไขทั้งระบบ ซึ่งการประชุมวันนี้ ทุกกลุ่มพอใจและตอบรับการมีส่วนร่วม