ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อ 7หมื่นล.

806 0
ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อ 7หมื่นล.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกปล่อยสินเชื่อกว่า 7 หมื่นล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอครม.อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติม

-----------ผู้ประกาศอ่าน--------------ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คุณลักษณ์ วจนานวัช บอกถึงผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส.ช่วงครึ่งแรกปี 2558 (เมษายน-กันยายน) สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากภาคการเกษตรเพิ่มเป็น70,820ล้านบาท ขยายตัวจากสิ้นปี 2557 อยู่ที่  6.50%    ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  (NPL) อยู่ที่  5.66%  ของสินเชื่อรว โดยคาดการณ์ผลประกอบการสิ้นปี58(31มี.ค.59) สินเชื่อจะเพิ่มเป็น 11.2% หรือ122,000 ล้านบาท ด้านเงินฝากเพิ่มขึ้น  65,000ล้านบาท หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะปรับตัวลดลงอยู่ไม่เกิน 4% และผลกำไรสุทธิ 9,835 ซึ่งเป็นผลประกอบการที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ส่วนโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ตามมติของ ครม.ในปี 2558 เช่น โครงการประกันภัยข้าวนาปี เพื่อลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ ได้มีเกษตรกร่วมโครงการแล้ว 92,033ราย พื้นที่1.51ล้านไร่ โดยเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เพิ่มเติม จะมีการขยายกรอบให้เกษตรกรเข้าโครงการ โดยก.คลัง ธ.ก.ส.และสมาคมผู้ประกันภัยได้หารือเบื้องต้นที่จะกำหนดปรับอัตราค่าเบี้ยประกันภัยให้น้อยลง และจะดูแลการจ่ายค่าสินไหมต่อไร่ให้เพิ่มขึ้น จากเดิมที่อยู่ที่ 1,111 บาทต่อไร่ เพื่อเป็นการจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยคาดจะสามารถขยายพื้นที่จาก 1.51 ล้านไร่ เป็น 5-10 ล้านไร่ในระยะต่อไป ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่ง ธ.ก.ส.ได้หารือร่วมกับกระทรวงคลัง  และขณะนี้อยู่ระหว่างรอความเห็นชอบจากมติ ครม. คือมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3% ในปีงบประมาณปี 57-58 กรอบวงเงิน 975 ล้านบาท มาตรการช่วยสนับสนุนระบบสหกรณ์แปรรูปสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม โดยธ.ก.ส.จะเข้าไปสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยมีรัฐบาลจะสมทบอีกส่วนนึง กรอบวงเงินที่ตั้งไว้คือ 12,500 ล้านบาท และมาตรการดูแลเกษตรกรภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปลูกข้าวหอมมะลิ เก็บข้าวเปลือกไว้รอขายโดยสามารถเข้าร่วมโครงการขอรับสินเชื่อเพื่อรอขายข้าวเปลือกจากธ.ก.ส.ได้ มีกรอบวงเงิน 26,000 ล้านบาท ซึ่งมาตรการเหล่านี้คาดว่าจะผ่านการเห็นชอบจากครม.เดือนนี้ เพื่อให้ทันการช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิตเดือน พ.ย.58  // ขณะที่การเตรียมการด้านสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกรช่วงแล้ง ทางธ.ก.ส.ได้เตรียมวงเงินรวม 15,000 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งสินเชื่อทำอาชีพนอกการเกษตร สินเชื่อวิสาหกิจชุมชน และการช่วยเหลือจัดหาระบบน้ำเตรียมปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยซึ่งเป็นการเตรียมการในช่วงเดือน พ.ย.ที่ปริมาณน้ำในเขื่อนมีน้อย สำหรับกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเข้ามากำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐระยะที่1 ทั้ง 6 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านธรรมาภิบาล การดำรงเงินกองทุน การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง กระบวนการด้านสินเชื่อ การกำกับดูแลลูกหนี้รายใหญ่ และการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลโครงการนโยบายรัฐ  โดยในช่วงที่ผ่านมา ธปท.ได้เข้ามาตรวจการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. และได้ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท.มาอย่างต่อเนื่อง ธ.ก.ส. จึงมีความพร้อมเข้าสู่หลักเกณฑ์ทั้ง 6 ด้าน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติให้เหมาะสม


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend