มลพิษ 4 จว.ใต้สูงเกินมาตรฐาน

สถานการณ์หมอกควันภาคใต้ตอนล่าง ผลกระทบจากควันไฟป่าอินโดนีเซียทำให้ 4จังหวัด สงขลา ยะลา สตูล ปัตตานี สูงเกินมาตรฐาน


สถานการณ์หมอกควันภาคใต้ตอนล่าง เริ่มเข้าสู่วิกฤติอีกครั้งหลังจากที่ประเทศอินโดนีเซียยังไม่สามารถควบคุมไฟป่าได้ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 16 ภาคใต้ตอนล่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานว่า ข้อมูลดาวเทียม NOAA-18 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 8 โมงเช้า พบว่ามีจุดที่เกิดไฟไหม้บนเกาะสุมาตรา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จํานวน 36 จุด
ทำให้คุณภาพอากาศ เกินมาตรฐานจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในพื้นที่ 4 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม คือ สงขลา ที่อ.หาดใหญ่มีค่ามมลพิษสูงถึง 185 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ อ.เมือง จ.ยะลา 137 ไมโครกรัมต่อลุกบาศก์เมตร ส่วนที่จังหวัดสตูลกลับมาสูงถึง 167 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร และจังหวัด ปัตตานี 137 ไมโครกรัม
สำหรับพื้นที่ซึ่งมีค่ามลพิษสูง แนะนํา ให้เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก เพราะค่ามมลพิษอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ