แพทยสภาฯ สอบ รพ.มะเร็งจีน

มณฑลกวางโจวประเทศจีนได้มาตั้งโรงพยาบาล รักษาโรคมะเร็ง โดยเฉพาะที่กทม อาคารแห่งหนึ่งย่านรัชดาภิเษก และมีการเเผยแพร่ทางโลกโซเซียลว่า ได้ตรวจสอบและพบว่าโรงพยาบาลนี้เป็นเพียงศูนย์ให้คำปรึกษาในการรักษาโรคมะเร็ง ไม่ได้มีการรักษาและไม่มีแพทย์ประจำ หากสนใจจะเข้ารับการรักษาจะต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายในประเทศจีน ทำให้ในแง่ของกฎหมาย ไม่มีอำนาจเข้าไปดำเนินการใดๆ แต่ได้มีการแจ้งข้อมูลนี้ไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการหากเป็นการเปิดคลินิกไม่ได้รับอนุญาตก็ผิดกฏหมาย