ยธ. - 4 หน่วยงาน ถก งบฯ "สสส."

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ หรือ ศอตช. ได้เรียกประชุมบ่ายวันนี้ โดยมีวาระสำคัญ คือให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ข้อมูลการใช้งบประมาณของ สสส. ซึ่งหากพบความผิดปกติก็จะเรียกผู้บริหาร สสส.มาชี้แจงต่อไป