แนะหญิงวัย 40 ปีขึ้นเตรียมพร้อมสู่วัยทอง

กระทรวงสาธารณสุขแนะหญิงวัย 40 ปีขึ้นไป เตรียมพร้อมสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยทองหลังพบร้อยละ 28 เสี่ยงต่ออาการวัยทอง ร้อยละ 48 มีโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก