ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ก.แรงงานทำคู่มือจ้างงาน - ฝึกอาชีพผู้พิการ

1.15K 756

ปลัดกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ กล่าวว่า ได้หารือกับผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) หน่วยงานเอกชนเช่น สมาคม มูลนิธิซึ่งส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการในเรื่องแนวทางการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการตามมาตรา 33, 34 และมาตรา 35 ของพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 โดยเห็นว่าสมาคม สถาบันและมูลนิธิส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพแก่ผู้พิการต้องแจ้งและดำเนินการร่วมกับกรมการจัดหางาน(กกจ.) แต่ถ้าไม่ร่วมกับกกจ. จะต้องยื่นจดทะเบียนกับกกจ.เพื่อให้มีสถานะเป็นบริษัทจัดหางานภายในประเทศ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend