โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนยุวทูตความดี

วันนี้จะพาไปชมโรงเรียนใน จ.เชียงราย ที่อยู่ใกล้ชายแดน ไทย-ลาว "โรงเรียนอนุบาลเชียงของ" ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนยุวทูตความดี และโรงเรียนแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอีกด้วย

โรงเรียนอนุบาลเชียงของตั้งอยู่ที่บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ตั้งอยู่ใกล้ชายแดน สปป.ลาว เป็นหนึ่งในโรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิยุวทูตความดีซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงการต่างประเทศ ทำให้นักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ได้รับการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมทำความดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พวกเขาออกไปช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้นเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ และยิ่งไปกว่านั้นโรงเรียนอนุบาลเชียงของยังร่วมทำความดีกับผู้ไปถึงเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่าง สปป.ลาวด้วยโดยมีการติดต่อและประสานงานกับโรงเรียนชนเผ่าของทางฝั่ง สปป.ลาว อยู่เสมอ
ปัจจุบันนี้โรงเรียนอนุบาลเชียงของ มีนักเรียนทั้งสิ้นรวม 919 คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา ไปจนถึงมัธยมตอนต้น
นอกจากนั้นในโรงเรียนแห่งนี้ยังมีนักเรียนจากชนเผ่าต่างๆในระแวกใกล้เคียง อย่างเช่นน้องพังรี วงศ์นภาไพศาล ที่เป็นชาวม้ง ซึ่งเธอเพิ่งเข้ามาเรียนที่นี่เป็นปีแรก
โรงเรียนอนุบาลเชียงของยังเป็นศูนย์อาเซียนศึกษาที่มุ่งเน้นให้ นักเรียนในโรงเรียนและประชาชนในระแวกนั้น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนเป็นอย่างดี นอกจากนั้นโรงเรียนแห่งนี้ยังมีโอกาสต้อนรับแขกคนสำคัญของประเทศหลายครั้ง รวมถึงกลุ่มเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขงประจำปี 2558 ที่มาจากเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศทั้ง กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามและมีการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิด การถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกันด้วยค่ะ