ย้อนรอยน้ำท่วมระยอง

ปัญหาน้ำท่วมคาราคาซังเมืองระยอง ยังคงเป็นคำถามที่ต้องหาคำตอบว่าสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมซ้ำแล้วซ้ำเล่านี้เป็นเพราะเหตุใด ทีมข่าวเนชั่นทีวีคุณวรางคณา ดอกกฐิน ลงพื้นที่สำรวจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อขุดหาสาเหตุที่แท้จริง ติดตามจากรายงาน

ปัญหาที่คาราคาซังมาเนิ่นนานอย่างไร้ทางแก้ไข สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซ้ำแล้วซ้ำเล่า กับเหตุน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นกว่า 3 ระรอก ในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา ทีมข่าวเนชั่นทีวีจึงลงพื้นที่สำรวจถึงสาเหตุที่แท้จริง กลับพบว่า พื้นที่แห่งนี้มีการปรับเปลี่ยนจากผืนป่า กลายเป็นบ่อดิน หมู่บ้านจัดสรร และนิคมอุตสาหกรรมทั้งสิ้น
เราเริ่มต้นการสำรวจตั้งแต่ต้นน้ำที่ไหลมาจากเชิงเขาจอมแห มีขนาดคลองกว้างขวาง แต่พบว่าไร้ที่รองรับน้ำ หากน้ำที่ลงมาจากเชิงเขาในปริมาณมาก บวกกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกัน น้ำจึงเอ่อล้นและเข้าท่วมบ้านเรือนนั้นเอง
มาจนถึงพื้นที่กลางน้ำนั้นคือ บริเวณ วัดทับมา และหมู่บ้านในเขตตำบลทับมากว่า 2000 หลังคาเรือน ซึ่งเป็นที่ลุ่มแอ่งกะทะ มีหนำซ้ำยังมีการรุกล้ำคลองตลอดเส้นทาง ทำให้คลองในช่วงกลางน้ำมีขนาดแคบลง
และเมื่อสำรวจลงสู้ปลายน้ำ นั้นคือปากอ่าวลงทะเลในเขตภาคตะวันออก ตรงบริเวณปากอ่าว เราพบว่า พื้นที่แห่งนี้ยังมีศักยภาพในการรองรับน้ำจากด้านบนที่ไหลลงมา แต่ทว่าน้ำบริเวณด้านบนกลับอุดตันกลายเป็นเขื่อนกลางถนน ไร้ซึ่งทางออกที่จะไหลลงสู่ทะเลนั้นเอง
การขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรร รุกล้ำพื้นที่ลำคลอง กั้นพื้นที่ระบายน้ำ หรือแม้แต่การขุดขายหน้าดิน ยังคงเป็นปัญหาที่ไร้ทางออก / พื้นที่รับน้ำที่หายไปยังถูกมองข้าม ไร้ฝาย ไร้แก้มลิง ไร้ที่เก็บชะลอน้ำ ปัญหาซ้ำซากเหล่านี้ก็ยังคงเกิดขึ้น