ไนท์ซาฟารี เพิ่มความอุ่นให้สัตว์

พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับคนทั่วไปเริ่มนำเสื้อกันหนาวมาสวมใส่สร้างความอบอุ่นกันแล้ว แต่สำหรับสัตว์นั้นจะเป็นอย่างไร เราไปดูแนวทางการป้องกันหนาวสร้างความอบอุ่นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี