ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กทม.หาแนวทาง"ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนสังกัดโหวตหนุน 66 %

1.83K 629
กทม.หาแนวทางลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนสังกัดโหวตหนุน 66 %

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) - 14 ต.ค. 58 -- กทม.หาแนวทางลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนสังกัดโหวตหนุน 66 เปอร์เซนต์ คัดค้าน 24 เปอร์เซ็นต์

นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวเป็นประธานการประชุมกำหนดกรอบนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มดำเนินการวางแนวทางบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำนักการศึกษา กทม.จึงได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นตามนโยบายนี้ เพื่อสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกทม. จำนวน 438 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยได้ข้อคิดเห็นต่อนโยบายพบว่า เห็นด้วย 66.49 เปอร์เซ็นต์ นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนรู้ตามศักยภาพและความสนใจ เป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน จะได้พัฒนาทักษะได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ไม่เห็นด้วย 24.54 เปอร์เซ็นต์ ไม่พร้อมด้านกายภาพ บุคลากร งบประมาณ ควรปรับปรุงหลักสูตรก่อน บางแห่งต้องการเน้นวิชาการ และอื่นๆ 8.97 เปอร์เซ็นต์ โดยให้โรงเรียนพิจารณาดำเนินการตามบริบท ส่วนข้อจำกัด ได้แก่ ขาดครูที่มีความสามารถในการสอนอาชีพหรือทักษะเฉพาะ เช่น ดนตรี กีฬา ทำขนม ตัดเย็บเสื้อผ้า ตัดผม โดยบางโรงเรียนไม่มีครูครบทุกกลุ่มสาระ ครูมีจำนวนน้อยทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่มีสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ

สำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้นั้น จะพิจารณาดำเนินการในโรงเรียนที่มีความพร้อมและเหมาะสม โดยจัดการเรียนการสอน 5 กลุ่มสาระหลักในช่วงเช้า เรียนทักษะชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆในช่วงบ่าย เช่น หลักสูตรโตไปไม่โกง การเรียนรู้เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ ทักษะชีวิต หน้าที่พลเมือง จากนั้นกรุงเทพมหานครจะดำเนินการพิจารณาถึงความเหมาะสม เพื่อเป็นรูปแบบแนวทางในการกำหนดกรอบนโยบาย เดินหน้าจัดกิจกรรมในโรงเรียนอื่นๆ ต่อไปนางผุสดี กล่าว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend