ผู้โดยสาร ทสภ. ปีงบ 58 พุ่ง 12%

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศิโรตม์ ดวงรัตน์ บอกว่า ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 กันยายน 2558 มีผู้ใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งสิ้น 52 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบ 2557 พบว่าตัวเลขผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.66 แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 44 ล้านคนและผู้โดยสารภายในประเทศ 8 ล้านคน