ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

มอบรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2558

3.00K 463
มอบรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2558

โครงการแทนคุณแผ่นดิน โดยเครือเนชั่นสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

บริษัท เนชั่นมัลติมิเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการคนดีแทนคุณแผ่นดิน ในการสืบสานการทำความดี เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผูทำความดีทุกคน และเป็นการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่น โดยการจัดงานมอบรางวัล "คนดีแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2558 นับเป็นปีที่ 9 ของการสรรหาผู้ที่ทำความดี มาเข้าสู่กระบวนการคัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ และเป็นประธานมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ "คนดีแทนคุณแผ่นดิน"ประจำปี 2558 ให้แก่ 77 คนดีแทนคุณแผ่นดิน 4 ต้นแบบคนรุ่นใหม่แทนคุณแผ่นดิน และ 6 องค์กรต้นแบบคิดดี ทำดี สังคมดี ณ ห้องบอลรูม ฮอล์ลเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558

ศาสตรจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม กล่าวเปิดงานว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล งานคัดเลือกคนดีทั้งสี่ภาค ในโครงการแทนคุณแผ่นดิน ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2550 ขณนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจำนวน 512 ท่าน กระจายอยู่ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนและเยาวชน ให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ความดีมีคุณค่า ทำให้นึกถีงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งรับสั่งไว้นานแล้วว่า"ความดีไม่ใช่ของล้าสมัย ความดีไม่ใช่ของที่ทำยาก แต่ทำง่าย ทำได้ทุกวัน ความดีทรงคุณค่า ให้ผลดีเสมอ ไม่เปลี่ยนแปลง"ถือเป็นพระบรมราโชวาทที่สามารถนำมาปฏิบัติ เป็นแนวทางในการทำความดีของคนไทยทั้งแผ่นดินก็ได้ เพราะการทำดีไม่ล้าสมัย ทำง่าย และทรงคุณค่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

"จึงอยากฝากพระบรมราโชวาทนี้ไว้ในใจคนไทยทุกคน เพื่อจะได้สอนลูกสอนหลานว่า เราจำเป็นจะต้องสร้างคนดี เพื่อจะได้สืบสานความดีกันต่อไป รุ่นแล้วรุ่นเล่า ต้องขอขอบคุณเครือเนชั่น กรุ๊ป ที่ได้เห็นคุณค่าของการทำโครงการนี้ และขอบคุณองค์การเครือข่ายความดีทั้งรัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการดีๆ เช่นนี้ ส่ิงที่เราได้เริ่มไว้เป็นเวลา 9 ปี ได้แตกลูกแตกหลาน เห็นได้จากมีโครงการทำนองนี้เกิดขึ้นมากมาย"

องคมนตรี กล่าวด้วยว่า เมื่อ 3 ปีที่แล้ว คือเมือปี 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสั่งว่า ให้สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง เพราะฉะนั้น สิ่งที่โครงการคนดีแทนคุณแผ่นดินได้ดำเนินมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี ถือเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้พวกเราช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ขอให้ทุกท่านได้รับบุญกุศลที่ได้ทำโครงการนี้ เพือเผยแพร่ความดี คนดี และทำให้คนดีและความดี ประทับอยู่ในบ้านเมืองของเราสืบไป

ทางด้าน นายสุทธิชัย หยุ่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและกองบรรณาธิการ บริษัท เนชั่นมัลติมิเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการแทนคุณแผ่นดินว่า เครือเนชั่นมุ่งมั่นเดินหน้าที่จะเฟ้นหาบุคคลที่เป็นแบบอย่างในการทำความดี มีผลงาน เกียรติประวัติ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ เราดำเนินการสรรหาคนดีมาเป็นเวลา 9 ปี ได้คนดีแทนคุณแผ่นดินทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลไปแล้วรวมทั้งสิ้น 512 ท่าน มีคณะกรรมการผู้ทรงคณวุฒิ โดยมีศาสตรจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก

"ฉะนั้น มั่นใจได้ว่า การมอบรางวัลนี้ เป็นปณิธานความดีที่ต้องการจะสืบสาน น้อมใส่เกล้าในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งเน้นให้ทุกคนทำความดี ที่สืบต่อกันได้ เผยแพร่ได้ และชักชวนให้ผู้อื่นมาทำความดีร่วมกัน ทำให้มีคนดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีคนดีให้คัดสรรเพิ่มขึ้นทุกปี สะท้อนให้เห็นว่า สังคมไทยไม่ขาดแคลนคนดี" นายสุทธิชัย กล่าว

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ เครือเนชั่น กล่าวด้วยว่า เครือเนชั่นจะเดินหาค้นหาคนทำความดี เพื่อมายกย่อง สรรเสริญ ให้กำลังใจคนทำดี เพื่อใ้หคนทำดีได้รู้ว่า คนทำดีจะไม่โดดเดียว ไม่ถูกลืม อีกภารกิจหนึ่งที่เครือเนชั่นมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบให้ความดีกว้างขวางมากขึ้น โดยคัดเลือกการทำความดีของผู้ได้รับรางวัล มานำเสนอในรูปแบบรายการทีวี ชื่อรายการ "แทนคุณแผ่นดิน" ทางสถานีดิจิตัล ช่อง นาว 26 เป็นปีที่ 4 เพื่อนำเสนอให้เป็นแบบอย่าง และสร้างแรงบรรดาใจให้คนทำความดีมากขึ้น

บรรยากาศภายในงานมอบรางวัล "คนดีแทนคุณแผ่นดิน" มีครอบครัว และกองเชียร์ มาร่วมแสดงความยินดี และให้กำลังใจผู้ได้รับรางวัลอย่างเนืองแน่นและอบอุ่นยิ่ง นอกจากนี้ ยังมีการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชุมชนพัฒนาลาวครั่ง จ.ชัยนาท ที่ิมาเปิดแสดงดนตรีและการร่ายรำแบบดั่งเดิมของชุมชน ให้ได้ชมกันอย่างสนุกสนาน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend