"สมชัย" แจงข้อเท็จจริง กรณีถูกปลดต่อบอร์ดสอบสวน TPBS

ติดตามกรณีคณะกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส มีมติเลิกจ้าง นายสมชัย สุวรรณบรรณและรองอีก 3 คน จากผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ โดยเวลา 14.00 น ที่ผ่านมา ทางคุณสมชัย ได้เดินทางมาที่ไทยพีบีเอส เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบ