ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สั่งปลด! "ผอ.ไทยพีบีเอส"

6.30K 46

คณะกรรมการนโยบายองคฺ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีมติเลิกจ้างผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

ที่ประชุมคณะกรรมการ กนย.มีมติเลิกจ้าง นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ตามสัญญาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทำให้รองผู้อำนวยการ 3 คน คือ นายมงคล ลีลาธรรม นายสุพจ จริงจิตร นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ พ้นจากตำแหน่งตามไปด้วย 

กรรมการนโยบายให้เหตุผลว่าผู้อำนวยการไม่ให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะของกรรมการนโยบาย ไม่มีแผนบริหารความเปลี่ยนแปลงและแผนกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน และผิดสัญญาจ้างกรณีอนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกิน 50 ล้านบาท โดยไม่ได้รับอนุมัติจากกรรมการนโยบายถึง 4 ครั้ง 

ส.ส.ท.จึงมีสิทธิ์เลิกจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนใดๆ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend