ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ค่ามลพิษหมอกควันใต้ 3 จว. เกินมาตรฐาน

1.43K 1.01K

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างพบจุดไฟป่าในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น จากเมื่อวานขณะที่ค่ามลพิษในพื้นที่ 3จังหวัดสงขลา ภูเก็ต และสตูล เกินมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สถานการณ์ล่าสุดจะเป็นอย่างไร เราจะไปพูดคุยกับ คุณ ฮาเล็ม เจ๊ะมาริกัน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่16 สงขลา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ รายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จากข้อมูลดาวเทียม NOAA-18 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 มีจุดที่เกิดไฟไหม้บน เกาะสุมาตรา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จานวน 59 จุด โดยเพิ่มขึ้นจากวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ซึ่งมีจานวน 41 จุดสาหรับคุณภาพอากาศในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ของพื้นที่ภาคใต้ คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดปัตตานี พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าระหว่าง 59-210 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีจังหวัดที่มีค่ามลพิษเกินมาตรฐาน 3จังหวัด คือ จ.ภูเก็ต 136 ไมโครกรัม /ลูกบาศก์เมตร ,จังหวัดสงขลา 163 ไมโครกรัม/ลูกเมตร ,จังหวัดสตูล 210 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ขณะที่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,จังหวัดยะลา 97 ไมโครกรัม /ลุกบาศเมตร ,จังหวัดนราธิวาส 72 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และจังหวัดปัตตานี 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

อย่างไรก็ตามค่ามลพิษในปีนี้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเพราะในปีทีแล้วค่าฝุ่นไม่เกินมาตรฐาน

สำหรับพื้นที่ฝุ่นเกินมาตรฐาน ด้านสุขภาพ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามข้อแนะนาจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend