ชาวบ้านซอยสายลม ร้องศาลหยุดสร้างตึกชินวัตร

ผู้อาศัยคอนโดย่านพหลโยธิน 8 ร้องศาลออกคำสั่งหยุดสร้างอาคารชินวัตร 4 ชั่วคราว เพื่อเจรจาเยียวยา

ผู้อาศัยอยู่สายลมคอนโดมิเนียม กว่า 30 คน พร้อมด้วยทนายจากสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นฟ้องศาลปกครองกลางขอให้ออกคำสั่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตพญาไท และกรุงเทพมหานคร 2 ฝ่ายโยธา ออกคำสั่งให้บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น หยุดสร้างอาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 4 ที่อยู่ในซอยพหลโยธิน 8 ชั่วคราว หลังจากที่อาคารนี้ก่อสร้างมาส่งผลกระทบต่อผู้อาศัยในสายลมคอนโดมิเมียน ที่อยู่ห่างกันแค่ 4-5 เมตร โดยทำให้อาคารแตกร้าว ดาดฟ้ารั่วซึม จึงขอให้ศาลออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้หยุดสร้างเพื่อเจรจาเยียวยาก่อน