อุตฯตั้งเป้าเพิ่มรายได้เอสเอ็มอี 3 แสนล้าน

อุตสาหกรรมตั้งเป้าเพิ่มรายได้เอสเอ็มอี 1% ของจีดีพี มูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาทภายในปี 2559

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิตย์ วุฒิคะโร บอกว่า จากการที่รัฐบาลประกาศให้นโยบายเอสเอ็มอีเป็นวาระแห่งชาติ โดยปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ด้วยการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อยกระดับเอสเอ็มอีไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
กระทรวงฯจึงตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้ของเอสเอ็มอีทั้งระบบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพี ให้ขยายตัว 1% ภายในปี 2559 คิดเป็นมูลค่า 3 แสนล้านบาท โดยจะส่งเสริมการขับเคลื่อนการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการ 11 สาขา เช่น อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ บริการทางการแพทย์ บริการโลจิสติกส์