สธ.เตือนระวังโรคไข้เลือดออก ช่วงฤดูฝน

กระทรวงสาธารณสุขเตือนกลุ่มเด็กโต ผู้ใหญ่ ผู้มีโรคประจำตัว ระวังโรคไข้เลือดออกช่วงฤดูฝน หากมีไข้สูงลอย ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ซึม รีบไปพบแพทย์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน บอกว่า โรคไข้เลือดออกยังเป็นโรคที่ต้องระวังจนถึงช่วงปลายฝนต้นหนาว โรคนี้พบได้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย ไม่เฉพาะในเด็ก ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กันยายน 2558 พบผู้ป่วยทั่วประเทศ 8 หมื่นราย เสียชีวิต 82 ราย กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ ผู้ที่มีน้ำหนักมาก ผู้ที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด หากป่วยจะทำให้การรักษายุ่งยากมากขึ้น เพราะต้องรักษาอาการที่เกิดจากโรคไข้เลือดออกและโรคประจำตัวด้วย ดังนั้น หากมีไข้สูงลอย ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ซึม ให้สงสัยว่าป่วยโรคไข้เลือดออกต้องรีบไปพบแพทย์ทันที