สสจ.พบกะปิ 7 แห่ง มีสารปนเปื้อน

กระบี่ - สสจ.ตรวจกะปิกระบี่ พบสารเคมีปนเปื้อน 7 แห่ง สั่งประชาชนหลีกเลี่ยงบริโภค แฉกะปินิตยาโอท็อปกระบี่เจอสีย้อมผ้าผสมอยู่ด้วย ขณะที่ชาวบ้านแหยงเลิกซื้อท ันควัน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จากการที่ทาง สสจ.จังหวัดกระบี่ ได้ตรวจกะปิในพื้นที่จังหวัดกระบี่จำนวน 7 แห่ง เพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ด้านเคมี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งผลจากการตรวจสอบพบการใช้สีในกะปิ จำนวน 7 ตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดกระบี่ทาง สสจ.จังหวัดกระบี่ จึงได้ประกาศเตือนผู้บริโภค ประชาชนทั่วไปรวมทั้งหน่วยงานราชการ ได้เลือกบริโภค เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลีกเหลี่ยงบริโภคกะปิยี่ห้อดังกล่าวประกอบด้วย กะปิคู่ครัว (มารียาม) ชนิดกระปุก ขนาดบรรจุ 400 กรัมและชนิดแท่ง ขนาด 150 กรัม บรรจุในหอพลาสติกผลิตที่ เลขที่ 42 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตรวจพบสีอินทรีย์สังเคราะห์ชนิดสีผสมอาหาร สีซันเซ็ตเย็นโลว์ เอ็ฟซี เอ็ฟ,สีปองโซ4 อาร์และสีเอโซรูบิน

ทั้งนี้ กะปินิตยาชนิดกะปุก ขนาด 450 กรัม และกะปิชนิดแท่ง บรรจุในหอพลาสติกผลิตโดย โชคนิตยา กระบี่เลขที่ 196 หมู่ที่ 10ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ตรวจพบสีย้อมผ้า สีโรดามีน บีกะปิน้ำพริกจะเสี้ย ชนิดกระปุก ขนาด 400 กรัม ผลิตที่ เลขที่ 1/5 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ ตรวจพบสีย้อมผ้า สีโรดามีน บีและ กะปิชนิดแท่งบรรจุในห่อพลาสติกปิดสนิทสีย้อมผ้า สีโรดามีน บี สีอินทรีย์สังเคราะห์ชนิดสีผสมอาหารสีซันเซ็ตเย็นโลว์ เอ็ฟซี เอ็ฟ,สีปองโซ4 อาร์และสีเอโซรูบินและสุดท้ายกะปิคู่ครัว จะแอ็ด ชนิดกระปุก ขนาด 500 กรัมสนิทตรวจพบสีย้อมผ้า สีโรดามีน บี เนื่องจากกะปิเป็นอาหารที่ห้ามใสสี ไม่ว่าจะเป็นสีชนิดใดก็ตาม

อย่างไรก็ตาม การตรวจพบสี จึงจัดเป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ตามตรา 26(1)ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ค. 2522 เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 25(1) ซึ่งกำหนดห้ามมิให้ผู้ใด ผลิตนำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่ายซึ่งอาหารไม่บริสุทธิ์ โทษตามมาตรา 58 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลหลักฐาน ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

นายวาทกานต์ ช่อแก้ว พัฒนาการจังหวัดกระบี่กล่าวว่า กะปิที่เป็นโอท็อปของกระบี่มีด้วยกัน 4 แห่งด้วยกันกะปิที่อ่าวน้ำ ที่แหลมสัก อำเภออ่าวลึก,ร่าปู,ทุ่งหยีเพ็ง ที่เกาะลันตา และของนิตยา ที่คลองพน อำเภอคลองท่อม ซึ่ง สสจ.กระบี่เข้าตรวจสอบเจอผสมสีย้อมผ้าพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยที่ส่งเสริมให้กะปินิตยาเป็นโอท็อป ซึ่งในอดีตเคยเป็น โอท็อป 5ดาวของจังหวัดกระบี่เมื่อปี 2553 แต่พอหลังจากนั้นก็หลุดจาก โอท็อป 5 ดาว เป็นเพียงแค่มาขึ้นทะเบียนโอท็อปของจังหวัดกระบี่เท่านั้น เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนมือกันจากแม่มาเป็นลูกทำเอง และได้มีการจ้างแรงงานต่างด้าว มาผลิตสินค้า

หลังจากที่ทาง สสส.กระบี่เข้าไปตรวจสอบพบสีย้อมผ้าผสมอยู่ในกะปิทางพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่พูดคุยให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว เนื่องเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และผิดกฎกติกามารยาทและข้อตกลงของโอท็อปที่จะต้องไม่มีสิ่งเจือป่นในผลิตพันธ์โอท็อบ หากยังไม่หยุดพฤติกรรมดังกล่าวก็จะให้ทาง สสจ.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และจะคัดชื่ออกจากบัญชีรายชื่อสินค้าโอท็อปของจังหวัดกระบี่ทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ประชาชนได้ทราบข่าวทาง สื่อออนไลน์ต่าง ๆ พบว่า ประชาชนไม่ซื้อมาบริโภคแต่อย่างใด และมีการเลือกบริโภคกะปิของที่อื่นแทน ถึงแม้ว่าจะมีสินค้ามาวางขายในท้องตลาดก็ตาม