ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

นายกฯ หารือประเด็นยาเสพติดเวทียูเอ็น

760 752

นายกฯ หารือ ผอ.บริหารสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ลั่น ไทยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เดินหน้าแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับ นายยูริ เฟโดทอฟ (Yury Fedotov) ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime UNODC) และผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา (United Nations Office in Vienna UNOV) ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ณ General Assembly Hall สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ

ภายหลังการหารือ พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมนาย Fedotov ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติซึ่งได้ถวายงานแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทั้งในขณะที่ทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice CCPCJ) สมัยที่ 21 และเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ณ กรุงเวียนนา

ในช่วงการประชุมระดับสูงของ UNGA70 ครั้งนี้ ไทยร่วมกับ UNODC อิตาลี และกาตาร์ จัดกิจกรรมระดับสูง High Level Lunch Event หัวข้อ Women, Crime Prevention, Criminal Justice and the Post-2015 Development Agenda ในวันที 30 กันยายน 2558 โดยนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อ การยุติธรรมแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้แทนกล่าวถ้อยแถลงในนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ด้วย

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยยกระดับปัญหาต่างๆ ทั้งการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคด้วย เป็นวาระแห่งชาติ และได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกฎหมายภายในเพื่อปฏิบัติตามนโยบายนี้ เพราะปัญหาเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยและของประเทศอื่นในภูมิภาค

ทั้งนี้ ไทยยังจริงจังในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และได้ยกระดับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี 2547 โดยล่าสุดให้หน่วยงานที่เกียวข้องเน้นด่าเนินงานด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ และการด่าเนินคดีอย่างจริงจัง (zero tolerance) ต่อเจ้าหน้าทีรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ โดยบูรณาการเข้ากับการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว และการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับในภาคอุตสาหกรรมประมง

นอกจากนี้ รัฐบาลยังจัดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2557-2562 โดยบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงาน ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม ฟื้นฟู และบำบัดรักษา

ขณะเดียวกัน ไทยก็ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางเลือก จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศว่า เป็นแนวทางระยะยาวที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและใช้แนวทางการพัฒนา เพื่อแก้ไขความยากจนและการขาดโอกาสซึ่งเป็นต้นตอของปัญหายาเสพติด

โอกาสนี้ นายกฯ และผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ยืนยันจะส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างไทยและ UNODC ต่อไป ซึ่งไทยและUNODC พร้อมจะสนับสนุนการด่าเนินการตามแผนงานระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ UNODC เพื่อจัดการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียนด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend