ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

นายกรัฐมนตรี รับรางวัล ITU

977 1.05K

นายกรัฐมนตรี ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำในโอกาสฉลองครบรอบ150 ปี สหภาพโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union :ITU) และร่วมรับรางวัล ITU Global Sustainable Digital Development Award

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 20.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือเมื่อคืนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ในโอกาสฉลองครบรอบ150 ปี สหภาพโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union :ITU) และร่วมรับรางวัล ITU Global Sustainable Digital Development Award

โดยนายกรัฐมนตรี บอกว่าในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 70 หรือ UNGA70 ครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการลดช่องว่างด้านดิจิตัล และการกำหนดนโยบายที่จะกระตุ้นการสร้างเทคโนโลยีใหม่ การวิจัย และการส่งเสริมนวัตกรรมในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย ที่จะทำให้ทุกภาคส่วนด้านเศรษฐกิจก้าวหน้าทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งด้านการผลิต การค้าผลิตภัณฑ์ดิจิตัลโดยตรง และการใช้ดิจิตัลรองรับบริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิตัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับผู้นำ เพื่อรับรองวาระการพัฒนาหลังปี ค.ศ. 2015 หรือการประชุม POST 2015 Summit ที่เป็นหนึ่งในการประชุมย่อยของสมัชชาใหญ่ยูเอ็น โดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้เรียกร้องต่อที่ประชุมฯ ว่า ถึงเวลาแล้วที่ประเทศต่างๆ จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ต้องดำเนินไปควบคู่กับ ความสมดุลและความยั่งยืน ทั้งนี้ก็เพื่อขจัดปัญหาความยากจนและความอดอยากหิวโหยของประชากรโลก รวมถึงการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในสังคม พร้อมย้ำว่ารัฐบาลชุดปัจุบันของไทยได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงบนหลักของ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน เพื่อรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากทั้งภายในและภายนอกประเทศ มุ่งเน้นให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง ด้วยการสร้างงาน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่เน้นวัตถุนิยม - บริโภคนิยม พล.อ. ประยุทธ์ยังบอกอีกว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล และปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินและทรัพยากรของประเทศ ที่อยู่ในกลุ่มคนส่วนน้อย

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า กลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองของพล.อ.ประยุทธ์ มีแผนจัดการชุมนุมเพื่อให้กำลังใจ แก่พล.อ.ประยุทธ์และรัฐบาลใกล้กับสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตลอดระยะเวลา 3 วัน คือ ตั้งแต่วันเสาร์ (26) จนถึงวันจันทร์ (28) นี้

ขณะที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารซึ่งนำโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า เสื้อแดงยูเอสเอ มีแผนจัดการประท้วงต่อต้านพล.อ.ประยุทธ์ ในอีกพื้นที่หนึ่งที่อยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ยูเอ็นเช่นกัน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend